Разрешения за строеж 2015 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ на РС Наименование на строежа 2
1/05.01.2015г. 'АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИН, УПИ XV-337-'за производствена дейност', идентификатор 10135.3514.89, кв. 33, по плана на ЗПЗ-юг, гр. Варна'
2/05.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-199, идентификатор 10135.3513.281, кв. 1089, по плана на 26м.р., ул. 'Чинар' № 3, гр. Варна'
3/05.01.2015г. 'НАДСТРОЙКА НА ТЯЛО 'А' И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ТЯЛО 'Б' НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 'ЕДЕЛВАЙС', УПИ II-39,38,53,403-'за хотел', идентификатор 10135.513.525, кв. 10, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
4/07.01.2015г. 'ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ПРИСТРОЙКИ НА ДВА ЕТАЖА /първи и втори етап/, УПИ I, идентификатор 10135.1506.6, кв. 145, по плана на 7м.р., ул. 'Батак', гр. Варна'
5/09.01.2015Г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXII-1066, идентификатор 10135.2573.1066, кв. 51, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна'
6/14.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на узаконената с Акт за узаконяване № О-3 от 05.03.2012г. на жилищна сграда - I етап, УПИ XI-7, кв. 159, по плана на 11м.р., ул. 'Антон Страшимиров' № 28, гр. Варна'
7/19.01.2015Г. 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ВАРНА СИТИ ПАРК'/ етап 1-блок 'А', етап 2-блок 'Б', етап 3-блок 'В', етап 4-блок 'Г', етап 5-блок 'З', подземен гараж и покрити паркинги, етап 6-блок 'Ж', етап 7-блок 'Е', етап 8-блок 'Д', УПИ XVI-553, кв. 57, идентификатор 10135.3514.766, по плана на ЗПЗ-гр. Варна'
8/20.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХI-187-'за жилищно строителство и трафопост', идентификатор 10135.2559.273, кв. 18, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Мадара' № 24, гр. Варна'
9/20.01.2015г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-256, кв. 23, идентификатор 10135.5403.4989, по плана на местност 'Боровец-юг', район 'Аспарухово', гр. Варна'
10/21.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-186, идентификатор 10135.3513.281, кв. 369, по плана на 10м.р., у л. 'Ангел Георгиев' № 34, гр. Варна'
11/24.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'ВЕРОНИКА', ПИ № 97, идентификатор 10135.2570.97, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' /комплекс 'Слънчев ден'/, гр. Варна'
12/24.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'МИРАЖ', ПИ № 97, идентификатор 10135.2570.97, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' /комплекс 'Слънчев ден'/, гр. Варна'
13/26.01.2015г. 'ОФИС СГРАДА, УПИ V-3, идентификатор 10135.1507.1064, кв. 41, по плана на 8м.р., ул. 'Преслав' № 36, гр. Варна'
14/26.01.2015г. 'ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в ПИ № 2202, идентификатор 10135.5549.2202, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна'
15/27.01.2015г. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 'AQUA HOUSE', I-ви етап Спа център 'AQUA HOUSE' и хотелски вили, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517 /идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
16/30.01.2015г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXV-91,93-'за сграда със смесено предназначение', кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП.3/, район 'Владислав Варненчик', гр. Варна
17/04.02.2015г. 'ОГРАДА - плътна с височина до 2,20м. над прилежащия терен към уличната регулация и ажурна с височина 2,20м. Над прилежащия терен към съседните имоти, изцяло разположена в УПИ XXV-550, идентификатор 10135.2723.550, кв. 97, по плана на СО 'Ваялар', район 'Приморски', гр. Варна'
18/11.02.2015г. 'СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, УПИ X-301-'за жилища и КОО', идентификатор 10135.2571.301, кв. 28, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна'
19/11.02.2015г. ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, УПИ Х-301-'за жилища и КОО', /идентификатор 10135.2571.301/, кв. 28, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
20/12.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-29, /идентификатор 10135.3516.29/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Сливница' № 165, гр. Варна
21/12.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-215, /идентификатор 10135.1504.215/, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., /ул. 'Драгоман' № 44/, гр. Варна
22/12.02.2015г. 'АСАНСЬОР В ХОТЕЛ 'ИНТЕРНАЦИОНАЛ', УПИ III-249-'за хотелски комплекс', идентификатор 10135.513.249, кв. 40, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
23/18.02.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-257,258, идентификатор 10135.3513.1912, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Магнолия' № 5, гр. Варна'
24/19.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-16, /идентификатор 10135.51.551/, кв. 205, по плана на 12-ти м.р., /ул. 'Тодор Влайков' № 10/, гр. Варна
25/25.02.2015г. 'ХЛАДИЛЕН СКЛАД - допълващо застрояване, УПИ IX-50-'за складова база', идентификатор 10135.3514.238, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
26/25.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-439, идентификатор 10135.2554.439, кв. 3, 24-ти м.р., гр. Варна
27/04.03.2015г. 'ТЪРГОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПИ I-'за търговска и административна дейност', идентификатор 10135.3511.1384, кв. 11, по плана на ж.к. 'Възраждане', IV м.р., гр. Варна'
28/05.03.2015г. ''РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'ВЕРОНИКА', ПИ 97, идентификатор 10135.2570.97/ по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' (комплекс 'Слънчев ден'), гр. Варна'
29/05.03.2015г. ''РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'МИРАЖ', ПИ 97, идентификатор 10135.2570.97/ по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' (комплекс 'Слънчев ден'), гр. Варна'
30/09.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, магазин и подземни гаражи, УПИ XXVIII-326, идентификатор 10135.2526.326, кв. 5, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна'
31/09.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА и магазин, УПИ XII-3037, идентификатор 10135.2559.54, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Зора' № 18, гр. Варна'
32/09.03.2015г. 'СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, УПИ IV-109,238-'за жилищно строителство и обществено обслужване', идентификатори 10135.2559.109 и 10135.2559.238, кв. 798, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна - I-ви етап: сутерени два броя и магазин от кота +0,00 до кота + 4,00
33/10.03.2015г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ХОТЕЛ В УЧИЛИЩЕ, УПИ IV-112, идентификатор 10135.2569.77.1, кв. 16, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
34/11.03.2015г. ДЕНТАЛНИ КАБИНЕТИ, представляващи промяна предназначение и преустройство на магазини в съществуваща търговска сграда с идентификатор 101353516.142.54, тим МОЛ, УПИ V-590,591-за обществено обслужване, идентификатор 10135.3516.142, кв. 5, по плана на 26м.р., гр. Варна
35/18.03.2015г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА лекарски кабинет и лоби бар в 'КАБИНЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ към апартамент № 1, находящи се в сграда с идентификатор 10135.536.304.1, УПИ II-2064, кв. 1, идентификатор 10135.536.304, по плана на Приморска зона - СЗ-3, 'Горчива чешма', гр. Варна'
36/20.03.2015г. 'ОГРАДА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 'ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ', ПИ идентификатор 10135.1508.284, 3м.р., гр. Варна'
37/21.03.2015г. оттеглено 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XL-493, кв. 18, идентификатор 10135.3511.1457, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна'
38/26.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-131, идентификатор 10135.3511.509, кв. 2, по плана на I-ви м.р., ж.к. 'Възраждане', гр. Варна'
39/30.03.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, УПИ III-4, кв. 173, по плана на 11м.р., ул. 'Константин Доганов' № 41, гр. Варна'
40/31.03.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на едноетажни полумасивни сгради към Районен център за тронфузионна хематология - Варна в 'МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ', УПИ ХIII'паркинг' и УПИ XIV 'траф.', кв. 682, идентификатор 10135.2557.331 и 10135.2557.321, по плана на 2м.р., гр. Варна'
41/03.04.2015г. 'МАГАЗИН ПРАКТИКЕР, УПИ V-99,772-'за търговска дейност', кв. 21, идентификатор 10135.3514.772, по плана на ЗПЗ, бул. 'Владислав Варненчик' № 277А, гр. Варна'
42/08.04.2015г. 'ПРИСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОСЕРВИЗ С ДВА ЕТАЖА ПАРКИНГ И ЕДИН ЕТАЖ ОФИСИ - втори етап, УПИ -'за етажен гараж', идентификатор 10135.3512.221, по плана на ж.к. 'Младост' IIм.р., гр. Варна'
43/14.04.2015г. ПОКРИТИЕ № 1, УПИ XXIII-1561, идентификатор 10135.4510.608, кв. 32, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
44/14.04.2015г. ПОКРИТИЕ № 2, УПИ XXIII-1561, идентификатор 10135.4510.608, кв. 32, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
45/17.04.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XL-493, кв. 18, идентификатор 10135.3511.1457, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна'
46/28.04.2015г. 'ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ФОАЙЕТО НА ЕТАЖ 3 НА НИСКО ТЯЛО - БЛ. 5, В 'ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ', находящ се в МБАЛ 'Света Марина' - ЕАД, УПИ 'ВМИ', 10135.2555.330, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна'
47/04.05.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с бистро и два броя магазини, УПИ IV-общ., кв. 32, 10135.2554.525, 24м.р., гр. Варна
48/04.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща преустройство , реконструкция и надстройка с един етаж и тавански етаж на запазваща се като елемент на застрояване двуетажна сграда, пристройка на три етажа и тавански етаж, офис сграда с к.к. 8,50м. и подземни гаражи, УПИ XI-4, 10135.1507.81, кв. 11, 8м.р., ул. 'Иван Вазов' № 39, гр. Варна'
49/14.05.2015г. 'Преустройство и основен ремонт на 'Дисекционен сектор и сутеренен етаж на катедра по анатомия, хистология и ембриология' - част от сграда Ректорат, находящ се в УПИ I-'медицински университет', идентификатор 10135.2557.152, кв. 694А, по плана на 2м.р., гр. Варна'
50/18.05.2015г. ''КОКТЕЙЛ БАР', представляващ промяна предназначение на склад, находящ се на подземен етаж в сграда с идентификатор 10135.1503.190, кв. 369, по плана на 10м.р.,бул. 'Вл. Варненчик' № 31А, гр. Варна'
51/22.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-10, кв. 171, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Филип Тотю' № 18, гр. Варна'
52/25.05.2015г. 'НАДСТРОЙКА на четвърти, мансарден и тавански етажи на съществуващ строеж на жилищна сграда - II етап, УПИ XI-7, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Антон Страшимиров' № 28, гр. Варна'
53/26.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-2, идентификатор 10135.2557.306, кв. 399, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Генерал Столипин' № 11, гр. Варна'
54/26.05.2015Г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ Х-926, идентификатор 10135.2553.615, кв. 56, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Карамфил' № 9-б, гр. Варна'
55/28.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-9, идентификатор 10135.1509.181, кв. 305, 9-ти м.р., ул. 'Средна гора' № 4, гр. Варна'
56/08.06.2015г. 'Преустройство и промяна предназначение на 'Банков офис' в 'Атека и конферентна зала' в Хотелски комплекс 'Шипка', УПИ I, кв. 47, идентификатор 10135.513.290, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
57/09.06.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ XIV-9, кв. 868, 11-ти м.р., гр. Варна
58/19.06.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-10, идентификатор 10135.1026.327, кв. 573, 14-ти м.р., ул. 'Гавраил Кръстевич' № 7, гр. Варна'
59/25.06.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХII-26-'за жилищно строителство', кв. 180 б, 11-ти м.р., ул. 'Фьодор Успенски' № 10, гр. Варна'
60/26.06.2015Г. 'СКЛАД ЗА МИНЕРАЛНИ /NPK/ ТОРОВЕ, пакетирани в чували, УПИ VI-65-'за произвоствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности', кв. 3, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. Тополи, община Варна'
61/29.06.2015г. 'ГАРАЖ, находящ се в УПИ XII-685, кв. 10, идентификатор 10135.5426.685, по плана на СО 'Ракитника', гр. Варна'
62/02.07.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-415, /идентификатор 10135. 2553.415/, кв. 50, по плана на 25-ти м.р., ул. „Синчец“ № 2, гр. Варна
63/02.07.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1895, /идентификатор 10135.2563.1839/, кв. 43, по плана на 21м.р., ж.к. „Бриз“, гр. Варна
64/07.07.2015г. 'ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ, УПИ II-'за озеленяване и трафопост', кв. 333 /в част от ПИ с идентификатор 10135.1501.973/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Ангел Кънчев' и ул. 'Дрин', гр. Варна'
65/07.07.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXXI-1383, идентификатор 10135.3511.1383, кв. 13, по плана на ж.к. 'Възраждане' - I-ви м.р., ул. 'Петър Алипиев' № 3, гр. Варна'
66/08.07.2015г. „Основен ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на сграда с идентификатор 10135.1509.13.67 с промяна предназначението на самостоятелен обект от сградата с идентификатор 10135.1509.13.67.1, представляващ обект за здравни и социални услуги – за водолечение в „ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, находящ се в УПИ II-„за морски бани“, /идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна
67/08.07.2015г. Промяна предназначение на съществуваща курортна, туристическа сграда с идентификатор 10135.1509.13.69 в „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, находящ се в УПИ I-„за кални бани“, /идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна
68/10.07.2015г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В ГОРИМА ОПАКОВКА, находящ се в УПИ IХ-50-„за складова база”, /идентификатор 10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
69/20.07.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ VIII-131, идентификатор 10135.3511.657, кв. 3, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., гр. Варна'
70/20.07.2015г. 'ЛЕКА АЖУРНА ОГРАДА по северозападната имотна граница на поземлен имот с идентификатор 10135.5506.484, местност 'Вилите', р-н Аспарухово, гр. Варна'
71/20.07.2015г. ИЗГРАЖДАНЕ НА КИНОЗАЛА ВЪРХУ ПАРКИНГ – НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ГРАНД МОЛ/, /с идентификатор 10135.3516.142.54/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26м.р., гр. Варна
72/21.07.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ I-1, /идентификатор 10135.1506.92/, кв. 134, по плана на 7-ми м.р., ул. „Райко Жинзифов“ № 35, гр. Варна
73/21.07.2015г. ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ II-1282, идентификатор 10135.3514.58, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
74/21.07.2015г. 'УКРЕПВАНЕ НА ТЕРАСА НА СГРАДА с идентификатор 10135.2555.85.2 - ЦДГ № 15 'ГЪЛЪБЧЕ', находящ се в имот с идентификатор 10135.2555.85, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна'
75/22.07.2015г. СГРАДА НА ЕТР-КАНАЛИЗАЦИЯ, находящ се в УПИ II-„ВиК“, с идентификатор 10135.2553.23, кв. 28, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Прилеп“ № 33/, гр. Варна
76/22.07.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА VII СОУ ' НАЙДЕН ГЕРОВ' - първи и втори етап, находящ се в УПИ III-100-'за училище', кв. 656, идентификатор 10135.2558.100, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна'
77/23.07.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1240, /идентификатор 10135.2555.2621/, кв. 4в, по кадастралния план на 23-ти м.р., ул. „Острава“ № 15, гр. Варна
78/24.07.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ НА ПЪТНИЧЕСКА АСАНЬОРНА УРЕДБА с хидравлично задвижване към съществуваща жилищна сграда, УПИ XVII-1, кв. 621, идентификатор 10135.2556.201, по плана на 5м.р., ул. 'Топра Хисар' № 16, гр. Варна"
79/29.07.2015г. 'ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - магазин, офиси и административна част на фирма 'БУЛТЕКС 99' ЕООД, УПИ XXXVII-15-'за обществено обслужване и търговия', кв. 3, идентификатор 10135.4508.15, по плана на ПРП на р-н 'Вл. Варненчик' /ОП.3/, гр. Варна"
80/30.07.2015Г. 'ЗИМНА ГРАДИНА към съществуваща сграда, УПИ XXXVII-95, кв. 9, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна'
81/05.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в III-204–'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.2559.204/, кв. 9, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна
82/05.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIII-2, кв.3, /с идентификатор 10135.2560.41/, по плана на 18м.р., ул.'Ген. Паренсов' №4, гр.Варна.
83/05.08.2015г. ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА на детска ясла №5 'Чуден свят', находящи се в УПИ V-'за детско заведение', кв.1200, /с идентификатор 10135.3515.771/, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Димитър Полянов' №5, гр. Варна.
84/10.08.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-8, кв. 438, идентификатор 10135.1504.189, по плана на 4м.р., ул. 'Драгоман' № 34, гр. Варна'
85/19.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-295, /идентификатор 10135. 3513.1922/, кв. 1086 , по плана на 26-ти м.р, ул. 'Александър Томов' № 6, гр. Варна
86/19.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVI-295, /идентификатор 10135. 3513.1921/, кв. 1086 , по плана на 26-ти м.р, ул. 'Александър Томов' № 6, гр. Варна
87/20.08.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXI-452, кв. 28, идентификатор 10135.1507.452, 8м.р., ул. 'Стефан Стамболов' № 9, гр. Варна'
88/21.08.2015г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, УПИ III-393, кв. 27, идентификатор 10135.2516.393, по плана на 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна'
89/21.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII -197, кв.115, /с идентификатор 10135.1506.196/, по плана на 7м.р., ул.'Прага' №15, гр.Варна
90/21.08.2015г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ВИСОТОКО ТЯЛО В БЛОК 6, В 'СТЕРИЛИЗАЦИОННА БАЗА”, НА МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, УПИ 'ВМИ”, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р.,бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна
91/26.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII-332'за жил.строителство', кв.325, /с идентификатор 10135.1501.332/, по плана на 9м.р., ул.'Беласица' №4, гр.Варна
92/31.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIX-647'за жил.стр.', кв.855, /с идентификатор 10135.1501.647/, по плана на 9м.р., ул.'Стара планина' №44, гр.Варна
93/01.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-16,17, /идентификатор 10135.1030.374/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Константин Величков' № 41-43, гр. Варна
94/02.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ LIV-709-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.2563.709/, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
95/02.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-5, /идентификатор 10135.2560.187/, кв. 46, по плана на 18-ти м.р., ул. 'Любен Каравелов' № 44, гр. Варна
96/07.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-395,825,826, /идентификатори 10135.1506.826, 10135.1506.395, 10135.1506.825/, кв.108, по плана на 7 м.р., ул.'Крали Марко' №9, гр. Варна
97/09.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-569,571,572'за жил.стр.', кв.38, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
98/10.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, находящ се в УПИ III-135-' за обитаване и обществено обсл. Дейности', /идентификатор 10135.1506.135/, кв. 119, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Райко Жинзифов' № 22, гр. Варна
99/14.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-9, /с идентификатор 10135.1502.98/, кв.481, по плана на 13м.р., ул.'Македония' №145, гр.Варна.
100/14.09.2015г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ ХХХ-171'за сграда със смесено предназначение', /с идентификатор 10135.2563.171/, кв.6, по плана на ж.к.'Бриз-юг', гр.Варна.
101/15.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ-654'за жилищно строителство', кв.855, /с идентификатор 10135.1501.654/, по плана на 9м.р., ул.'Средна гора' №26-а, гр.Варна.
102/15.09.2015г. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с автоснабдителна газстанция и пункт за пълнене на туристически бутилки, находяща се в УПИ VІІ-4300'за бензиностанция и газстанция', /с идентификатор 10135.2552.4300/, кв.262, по плана на ж.к.'Изгрев', гр.Варна.
103/23.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-7, кв.161, по плана на 11м.р., ул.'Тодор Влайков' №1, гр.Варна.
104/25.09.2015г. 'УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, УПИ XVIII-361-'за общ.обслужване', кв. 92, идентификатор 10135.1506.558, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Цар Симеон' № 11, гр. Варна'
105/25.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XI-919, идентификатор 10135.1501.919, кв.314а, по плана на 9м.р., ул.'Беласица' № 40, гр.Варна.
106/29.09.2015г. 'ОФИС СГРАДА с ВиК отклонения', находящ се в УПИ II-3,4, /идентификатор 10135. 1026.403/, кв. 567а , по плана на 14-ти м.р, ул. 'Петко Ю. Тодоров' № 57, гр. Варна
107/01.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-361,362, кв. 17, идентификатор 10135.1507.1144, 8м.р., ул. 'Иван Вазов' № 9, гр. Варна'
108/02.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХLV-436,437, кв.18, /с идентификатор 10135.3506.1147/, по плана на СО 'Пчелина', гр.Варна.
109/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул. 'Вяра' № 2, вх. Г с рег. № РД-02-30-84 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
110/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. 'Младост', бл. 122, вх. 2 с рег. № РД-02-30-79 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
111/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул. 'Владимир Димитров - Майстора', № 3, с рег. № РД-02-30-81 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
112/13.10.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ', имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК н агр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна'
113/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ', находящ се в УПИ III-'за училище', с идентификатор 10135.4502.237, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
114/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ II-'за училище' с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
115/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДИТЕ НА ОУ 'Г. С. РАКОВСКИ' и ГПЧЕ 'ЙОАН ЕКЗАРХ', находящ се в УПИ I-49-'за училище', с идентификатор 10135.2562.49, ж.к. 'Чайка', кв. 22, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна
116/13.10.2015г. ОТКРИТ ПАРКИНГ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.1, кв.11, по плана на 24-ти м.р., ул.'Подвис', гр. Варна
117/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ЦДГ № 44 'КРИЛАТКО', находящ се в УПИ - 'за детски дом' с идентификатор 10135.3511.227, по плана на II-ри м.р., ж.к. 'Възраждане', гр. Варна
118/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ОДЗ № 10 'ПРИКАЗКА', находящ се в УПИ ХI-'за детска градина' с идентификатор 10135.4505.62, кв. 9, по плана на II-ри м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
119/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ОДЗ 'ПЪРВИ ЮНИ', находящ се в УПИ – II - 'за детски дом' с идентификатор 10135.4502.227, кв. 5, по плана на III-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
120/13.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-132, кв. 119, идентификатор 10135.1506.132, 7м.р., ул. 'Русе' № 31, гр. Варна'
121/14.10.2015г. ВАКАНЦИОННА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVI-4620, кв.20, /с идентификатор 10135.2571.4620/, по плана на к.к.'Чайка', гр.Варна
122/14.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-14, кв.358, /с идентификатор 10135.1503.214/, по плана на 10м.р., ул.'Коста Тюлев' №3, гр.Варна.
123/16.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Рали Мавридов' № 16, гр. Варна
124/16.10.2015г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ И СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ, находящ се в УПИ ХVI-260035, /идентификатор 10135. 4507.214/, кв. 7 , по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна
125/19.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-833, кв. 57, /с идентификатор 10135.1507.833/, по плана на 8-ми м.р., /ул. 'Цар Калоян” № 28/, гр. Варна
126/26.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИXXII-118-'за жил.сгтр.', кв. 22, идентификатор 10135.1507.118, 8м.р., ул. 'Марко Балабанов' № 39, гр. Варна'
127/27.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-631, кв.489, идентификатор 10135.3515.1898, 16м.р., ул. 'Елин Пелин' № 20, гр. Варна'
128/28.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. 'Възраждане', бл. 75, вх. Г с рег. № РД-02-30-194 от 25.05.2015г.' на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
129/30.10.2015г. ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ ХХII-967, /идентификатор 10135. 2526.967/, кв. 53 , по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна
130/30.10.2015г. РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ № 30 'МЕЧО ПУХ' С НОВ КОРПУС ЗА 4 ГРАДИНСКИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, находящ се в УПИ I-115-'за детска градина' с идентификатор 10135.2562.115, кв. 35, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр. Варна
131/30.10.2015г. 'ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ 15 МЕСТА', находящ се в УПИ III-724-'център за настаняване от семеен тип' с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
132/02.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-6, кв. 676, идентификатор 10135.2557.54, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Ген. Столетов' № 77, гр. Варна'
133/02.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап - вход 'А' и втори етап - вход Б, УПИ II-401, кв. 20, идентификатор 10135.4505.401, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', 2-ри м.р., гр. Варна'
134/09.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-1891-'за жил.стр.', /идентификатор 10135.3513.1891/, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Топола' № 40, гр. Варна
135/12.11.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ РЕМОНТА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА 'ДОБРИ ХРИСТОВ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.207 /пл. № 1/, кв. 719, по плана на 3м.р., ул. 'Стефан Караджа' № 34, гр. Варна
136/12.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА с три етажа на съществуваща двуетажна сграда, УПИ -66, кв. 730, идентификатор 10135.1508.66, по плана на 3м.р., ул. 'Любен Каравелов' № 15, гр. Варна'
137/13.11.2015г. 'Преустройство и промяна предназначение на самостоятелен обект за здравни и социални услуги в самостоятелен обект с обществено-обслужващо предназначение - 'Център за управление на масовия градски обществен транспорт' в рамките на проект 'Интегриран градски транспорт на гр. Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1504.84.1.7, находящ се в УПИ IV 'за стоматологична поликлиника', кв. 403, идентификатор 10135.1504.84, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Съборни' № 24, гр. Варна'
138/13.11.2015г. 'ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАЛИ ЗА 'ФИЗИОТЕРАПИЯ' В 'ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС' КЪМ МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА' ЕАД в УПИ 'ВМИ', с идентификатор 10135.2555.330, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна'
139/16.11.2015г. 'Реконструкция и проустройство на съществуващ етаж на жилищна сграда и надстройка, УПИ XI-964, кв. 50'а', идентификатор 10135.2575.1277, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна'
140/16.11.2015г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор 10135.1509.4.4, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.4, по КК и КР на гр. Варна
141/17.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ X-670, 671, 'за жилищна строителство', кв. 1083, идентификатор 10135.2553.1911, по плана на 26м.р., ул. 'Бяла мура' № 16, гр. Варна'
142/23.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'В', находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов' № 3, гр. Варна
143/23.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'Г', находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов' № 3, гр. Варна
144/27.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-378, /идентификатор 10135.2554.265/, кв. 9, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Батова' № 14, гр. Варна
145/30.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-281, /идентификатор 10135.3511.281/, по плана на ж.к. 'Възраждане' III м.р., гр. Варна'
146/30.11.2015г. ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ НА ДЕТСКА ЯСЛА 'РОЗА', находящ се в УПИ I-'за детски дом и ясли', с идентификатор 10135.2553.81, по плана на 25м.р., район 'Приморски', гр. Варна
147/09.12.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ВХОДНА КОЗИРКА И ТЕРАСА НА ЛОБИ-БАР НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ', УПИ I-'хотел, ресторант', с идентификатор 10135.1507.465, кв. 27, по плана на 8-ми м.р., бул. 'Сливница' № 33, гр. Варна'
148/09.12.2015г. АДМИНИСТРАТИВНО СКЛАДОВА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-1146-'за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности', /идентификатор 10135.4510.577/, кв. 42, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
149/10.12.2015г. 'ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И НЕСЪЩЕСТВЕНО УКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.536.261, по плана на 'Приморски парк', местност 'Салтанат', гр. Варна'
150/11.12.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-472-'за жилищно строителство', идентификатор 10135.4504.472, кв. 15, по плана на Iм.р., ул. 'Кап. Георги Панчев' № 31, ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
151/14.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-86 - 'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.1505.86, кв. 452, по плана на 1-ви м.р., ул. 'Македония' № 98, гр. Варна
152/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, бул.'Владислав Варненчик' №20, с рег.№РД-02-30-99 от 16.12.2014г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
153/14.12.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Воден' №19, с рег.№РД-02-30-193 от 25.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
154/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Македония' №59/ул.'Цар Асен' №29, с рег.№РД-02-30-152 от 21.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
155/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Иларион Макариополски' №15, с рег.№РД-02-30-81 от 16.12.2014г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
156/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Петър Берон' №19, с рег.№РД-02-30-173 от 22.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013
157/14.12.2015г. 'ПЛЪТНА НЕГОРИМА ПРЕГРАДНА СТЕНА с височина до 4.00м. над прилежащия терен, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.65.33 по кадастралната карта на административен район 'Одесос', гр. Варна'
158/15.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-74,75'за жилищно строителство', кв.4, /с идентификатор 10135.3516.183/, по плана на 26м.р., ул.'Атанас Манолов' №1, гр.Варна
159/16.12.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 'КАФЕНЕ' С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4508.230.1.4 В 'БАНКОВ ОФИС', находящ се в УПИ XXIII-472, с идентификатор 10135.4508.230, кв. 5, по плана на район 'Вл. Варненчик', бул. 'Ян Хунияди' № 31, гр. Варна
160/18.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-425, /идентификатор 10135.1506.621/, кв. 83, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Софроний Врачански' № 11, гр. Варна
161/18.12.2015г. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО с ПРЕУСТРОЙСТВО на цех за хлебни, сладкарски изделия и кроасани и офисна част /сграда с идентификатор 10135.71.65.1/, НАДСТРОЯВАНЕ с апартаменти за временно обитаване на трети и четвърти етажи – II етап и НАДСТРОЯВАНЕ с апартаменти за временно обитаване на пети етаж – III етап, находящ се в УПИ IV-65 – 'за обсл.дейности', /идентификатор 10135.71.65/, кв. 185, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Тодор Влайков' № 80, гр. Варна
162/21.12.2015г. ВИЛНА СГРАДА №2, находяща се в ПИ 505.973, /с идентификатор 10135.505.973/, кв.321а, по ПНИ на СО 'Под село', с.Звездица, община Варна
163/21.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-58, кв.4, /с идентификатор 10135.3516.58/, по плана на 26м.р., ул.'Атанас Манолов' №5, гр.Варна
164/22.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-1525, кв.22, /с идентификатор 10135.2554.487/, по плана на 24м.р., ул.'Жеравна' №3, гр.Варна
165/22.12.2015г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-10978, кв.46, /с идентификатор 10135.2564.641/, по плана на СО 'Вилна зона', гр.Варна
166/23.12.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ШОУРУМ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ /СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4508.277.1/ И ОГРАДА С ПЛЪТНА ЧАСТ ДО 0,60м., находящ се в УПИ XIX-212, с идентификатор 10135.4508.277, кв. 7, по Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/ на район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
№ на РС Наименование на строежа 2

Разрешения за строеж 2015 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.