Разрешения за строеж 2014 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС Наименование на строежа 2
1/06.01.2014г. 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЗАТВОРЕН ТИП 'СИМФОНИ', находящ се в УПИ I-23, местност 'Карантината', кв. Галата, кв. 76 /идентификатор 10135.5075.73/, по плана на Община Варна'
2/07.01.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-72, кв. 455/идентификатор 10135.1505.72/, по плана на 1-ви м.р. /бул. 'Сливница' № 56, гр. Варна'
3/10.01.2014г. 'ТЪРГОВСКА И СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ, находящ се в УПИ ХIХ-260038, кв. 7, /идентификатор 10135.4507.217/, по плана на 'Производствена зона 'Метро', гр. Варна'
4/20.01.2014г. СКЛАД ЗА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВА И РVС ДОГРАМА, находящ се в УПИ ХIV-1506, кв. 42, /идентификатор 10135.4510.823/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
5/22.01.2014г. ''ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - БАСЕЙН И ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, находящ се в УПИ V-74 -'за озеленяване' /идентификатор 10135.513.552/, кв. 17, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
6/22.01.2014г. ''ОТКРИТИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - БАСЕЙНИ С ВОДНИ АТРАКЦИИ, ПЪРЗАЛКИ С ОКОЛНА ПАРКОВА СРЕДА И ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА, находящ се в УПИ II-78,92,93,463 -'за озеленяване' /идентификатор 10135.513.78/, кв. 16, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
7/22.01.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-255, кв. 39/идентификатор 10135.2553.752/, по плана на 25-ти м.р. /ул. 'Карамфил' № 38, гр. Варна'
8/28.01.2014г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОГРАДА, находящ се в УПИ I-4001, кв. 24, /идентификатор 10135.5545.4001/, по плана на СО 'Зеленика', гр. Варна'
9/29.01.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ ХХVIII-268,305,349,350, кв. 46, /идентификатор 10135.2563.1790/, по плана на 1-ви м.р., гр. Варна
10/30.01.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-312, кв. 43/идентификатор 10135.2563.707/, по плана на 21-ви м.р. Местност'Св. Никола', гр. Варна'
11/04.02.2014г. 'ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 'ЕВЪРГРИЙН 2', находящ се в УПИ ХХ-130, кв. 49/идентификатор 10135.2563.1804/, по плана на 21-ви м.р. Местност'Св. Никола', гр. Варна'
12/04.02.2014г. 'ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 'ЕВЪРГРИЙН 1', находящ се в УПИ I-130, кв. 49/идентификатор 10135.2563.1803/, по плана на 21-ви м.р. Местност'Св. Никола', гр. Варна'
13/06.02.2014г. 'Реконструкция, адаптация, реставрация, надстройка на 2 етажа на съществуващата вдуетажна сграда културна ценност и пристройка м/г +3ет. - в Универсален магазин', находящ се в УПИ ХV.387 -'за общ.обслужване' /с идентификатор 10135.1507.387/, кв. 18, по плана на 8ми м.р., ул. 'Воден' № 13, гр. Варна - I-ви етап /до кота корниз + 11,80/.'
14/07.02.2014г. 'СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ I-182 -'за търговско-складови дейности', кв. 505, по ПНИ на местност 'До стадиона', землище с. Тополи, Община Варна'
15/10.02.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-59, кв. 123/идентификатор 10135.5506.11/, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна
16/10.02.2014г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ - КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ХОТЕЛ 'СЕРДИКА', находящ се в УПИ IХ-228, кв. 36 /идентификатор 10135.513.482/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. варна'
17/14.02.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-10, кв. 353 /идентификатор 10135.1503.121/, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна
18/17.02.2014г. 'ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 'ЖИРАФЧЕ' , находящ се в УПИ -'за детска градина' /идентификатор 10135.2559.216/, кв. 797, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна'
19/17.02.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХI-1746,1747, кв. 5 /идентификатор 10135.5506.396/, по плана на местност 'Вилите', гр. Варна'
20/19.02.2014г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ - ОФИСИ И СКЛАДОВЕ, находящ се в УПИ ХХI-1162, кв. 38 /идентификатор 10135.3514.522/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
21/20.02.2014г. 'МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ НА МЕТАЛИ, находящ се в УПИ 83 -'за търговия и автосервизна дейност' /идентификатор 10135.4039.83/, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
22/25.02.2014г. 'КУРОРТНА СГРАДА - АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В упи VII-250 -'за озеленяване и курортно строителство', кв. 40, /идентификатор 10135.513.250/, по плана на к.к. 'Златни пясъци' - I-ви етап: до кота ±0,00, II-ри етап: до завършване на сградата', Община Варна'
23/26.02.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-25-'за жилищно строителство', кв. 179а, по плана на 11м.р., гр. Варна'
24/27.02.2014г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ В СЕРВИЗ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ, находящ се в УПИ ХХIV-54, кв. 3 /идентификатор 10135.3515.163/, по плана на 16м.р. - север, ул. 'Елин Пелин' № 94, гр. Варна'
25/27.02.2014г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 'СУПЕРМАРКЕТ' В 'ЛОБИ БАР И ДВА ОФИСА', находящи се в Апартаментен хотел, УПИ V-633,634-'за курортно-жилищно строителство, басейн, трафопост и озеленяване', кв. 30 /идентификатор 10135.513.692/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
26/27.02.2014г. 'ПРЕУСТРОЙСТВО НА 'КАФЕ-БАР В 'РЕСТОРАНТ', находящи се в бл. 2 на Апартаментен хотел, УПИ V-633,634-'за курортно-жилищно строителство, басейн, трафопост и озеленяване', кв. 30 /идентификатор 10135.513.692/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
27/28.02.2014г. 'МАГАЗИН ЗА хранителни и битови стоки тип 'ЛИДЛ', находящ се в УПИ V -22,23 - 'за обществено обслужване' /идентификатор 10135.2555.2613/, по плана на 23м.р., гр. Варна'
28/04.03.2014г. 'ЗАСТОЯВАНЕ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 'ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ГРАНД' С ВОДНА ПЪРЗАЛКА И БАСЕЙН ДО 60м?, находящ се в УПИ I-167, /идентификатор 10135.513.167/, кв. 26, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
29/05.03.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-6, кв.134 идентификатор 10135.1506.96, по плана на 7м.р., ул. 'Солун' № 7, гр. Варна'
30/11.03.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ V-7, кв. 395, идентификатор 10135.1503.514, по плана на 10м.р., ул. 'Христо Самкаров' № 9'
31/13.03.2014г. 'Основен ремонт и смяна предназначение на част от фоайе и учебна зала, находящи се на втория етаж на ниско тяло в бл.5 в 'Лаборатория за клетъчна терапия', находящи се в МБАЛ 'Света Марина' - ЕАД, УПИ 'ВМИ', идентификатор 10135.2555.330, по плана на 23м.р., гр. Варна'
32/13.03.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IХ-77, кв. 3а, идентификатор 10135.3516.77, по плана на 26м.р., ул. 'Киро Радев' № 1, гр. Варна'
33/14.03.2014г. 'Промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на детска градина, основно училище и профилирана гимназия 'Малкия принц' в 'Детска градина за пет градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски блок и котелно стопанства', находящ се в УПИ-'за детски дом', кв. 25, идентификатор 10135.2562.100, по планана 19м.р., ж.к. 'Чайка', гр. Варна'
34/18.03.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини и гаражи /първи етап - вх.1/, находяща се в УПИ Х-958, кв.1, /с идентификатор 10135.3512.290, по плана на ж.к. 'Младост' - 1м.р., гр. Варна'
35/24.03.2014г. 'ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-54, кв. 433, идентификатор 10135.1504.90, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Ген Колев' № 20, гр. Варна'
36/31.03.2014г. 'СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, УПИ II-504, идентификатор 10135.2571.504, кв. 32, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна'
37/01.04.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА и плътна ограда по страничните регулационни линии, УПИ ХХV-7, кв. 623, идентификатор 10135.2556.53, по плана на 5м.р., ул. 'Братя Бъгстон' № 33, гр. Варна'
38/02.04.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-6421, кв. 30, идентификатор 10135.2559.261, по плана на 17м.р., ул. 'Мадара' № 22, гр. Варна'
39/10.04.2014г. 'СГРАДА С БАСЕЙН И ПРИСТРОЙКА БАР-БАРБЕКЮ, към сгради с идентификатори 10135.513.491.1 и 10135.513.491.3 в УПИ II-319,320,317,456 'за хотел', с идентификатор 10135.513.491, кв. 53, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
40/10.04.2014г. 'МОТЕЛ И ОБЩЕЖИТИЕ, УПИ ХII-275-'за мотел и общежитие', кв. 62, идентификатор 10135.513.275, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
41/11.04.2014г. 'Промяна на предназначението на офис в 'Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ' и обединяването му с 'Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ д-р Златеви' ООД, УПИ IV-14-'за общ.обсл.', кв. 535, идентификатор 10135.1030.355.1, по плана на 14м.р., бул. 'Вл. Варненчик' № 110, гр. Варна'
42/11.04.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХVII-260, кв. 8, идентификатор 10135.2554.260, по плана на 24м.р., ул. 'Никола Козлев' № 11, гр. Варна'
43/16.04.2014г. 'ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОКРИТ БАСЕЙН КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ 'АЛЕГРА', УПИ IХ-477-'за хотел', кв. 38, идентификатор 10135.513.477, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
44/17.04.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-13, кв. 306, идентификатор 10135.1501.193, по плана на 9м.р., ул. 'Средна гора' № 3, гр. Варна'
45/17.04.2014г. 'УКРЕПВАНЕ НА БАСЕЙН И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ПРЕД ХОТЕЛ 'ЛУНА' за противодействие на развиващи се геодинамични процеси', УПИ V-'за хотел', кв. 12, идентификатор 10135.513.50, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
46/29.04.2014г. ДВА БРОЯ СИЛОЗИ И АВТОРАЗТОВАРИЩЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ - I-ви етап и ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА МЕТАЛИ - II-ри етап, УПИ ХI-105, кв. 1, идентификатор 10135.5501.105, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
47/08.05.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК 1/вх. 'А' и вх. 'Б', УПИ ХVI-131, кв. 1, идентификатор 10135.3511.515, по плана на 1-ви м.р., ж.к. 'Възраждане', гр. Варна'
48/10.05.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIХ-156, кв. 24, идентификатор 10135.3515.156, по плана на 16 м.р.-север, ул. 'Вярност' № 4, гр. Варна'
49/10.05.2014г. 'Пристройка и реконструкция на тераси на блок 'Б' от хотелски комплекс 'Кристал', УПИ VI-236,247,83 -'за хотел', идентификатор 10135.513.417, кв. 38, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
50/14.05.2014г. 'ПРИСТРОЙКА, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В 'ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ', УПИ V, кв. 49, идентификатор 10135.1507.740, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Хан Крум' № 19, гр. Варна'
51/16.05.2014г. 'СГРАДА ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ, УПИ ХVII-1244, кв. 26, идентификатор 10135.2564.490, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна'
52/26.05.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-97, кв. 41а, идентификатор 10135.2563.414, по плана на 21-ви м.р., ж.к. 'Бриз', местност 'Свети Никола' № 103а, гр. Варна'
53/27.05.2014г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-2, кв. 122, идентификатор 10135.1506.256, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Капитан Петко войвода' № 46, гр. Варна'
54/27.05.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХVII-8, кв. 312, идентификатор 10135.1501.787, по плана на 9м.р., ул. 'Доспат' № 29, гр. Варна'
55/29.05.2014г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини и подземен паркинг, УПИ ХХ-1001, кв. 330, идентификатор 10135.1501.1001, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Д-р Пискюлиев ' № 96, гр. Варна '
56/31.05.2014г. 'ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ 'ДИАНА ', навес и ограда, УПИ ХХVII-53- 'за производствено складова дейност 'ГБС Варна ' ООД, кв. 48, идентификатор 10135.3514.617, по плана на ЗПЗ, гр. Варна '
57/10.06.2014г. 'Преустройство на втори типов етаж на кота + 5,60 в 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'СЪНРАЙС ' - БЛОК 'А ', УПИ ХХV-326, кв. 62, идентификатор 10135.513.326, по плана на к.к. 'Златни пясъци ', гр. Варна '
58/16.06.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ V-519, кв. 35, идентификатор 10135.2554.601, по плана на 24м.р., ул. 'Дубровник ' № 9 '
60/18.06.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА 'ФАНТАЗИЯ ', УПИ ХII-807, кв. 4, идентификатор 10135.3515.1836, по плана на 16м.р., ул. 'Фантазия ', гр. Варна '
61/18.06.2014г. Преустройство и смяна на предназначение на първи етаж с хотелски стаи от хотел 'Царевец' във 'ФИТНЕС ЗАЛА И ЗАЛИ ЗА АНИМАЦИЯ', находящ се в УПИ III-270,271 - 'за хотел', кв. 48, /с идентификатор 10135.513.271/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
62/19.06.2014г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с магазини, офис и подземен паркинг, УПИ VII-14, кв. 621, идентификатор 10135.2556.186, по плана на 5м.р., ул. 'Битоля ' № 33, гр. Варна '
63/25.06.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-356, кв. 28, идентификатор 10135.2560.356, по плана на 18м.р., ул. 'Лейтенант Минков ' № 3, гр. Варна '
64/26.06.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-395, кв. 14а, /с идентификатор 10135.2554.563/, по плана на 24-ти м.р., /ул. 'Евлоги Георгиев'/, гр. Варна
65/26.06.2014г. СКЛАД ЗА ГЕНЕРАЛНИ ТОВАРИ, представляващ промяна предназначение и преустройство на част от промишлена сграда 'корабни изделия' с идентификатор 10135.5501.160.28, находящ се в УПИ II-154,155,157,158,159 и 160-'за пристанищна дейност', кв. 4, /с идентификатор 10135.5501.160/, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
66/30.06.2014г. 'ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-8, кв. 727, идентификатор 10135.1508.99, по плана на 3м.р., бул. 'Княз Борис I ' № 73, гр. Варна '
67/07.07.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХVIII-2258, 2259, кв. 228, идентификатор 10135.2552.4337, по плана на ж.к. 'Изгрев ', местност 'Аязмото ', гр. Варна '
68/08.07.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-607, кв. 20, идентификатор 10135.2554.607, по плана на 24м.р., ул. 'Емануил Манолов ' № 33, гр. Варна '
69/25.07.2014г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ I-1- 'за смесено предназначение ', кв. 396, идентификатор 10135.1503.544, по плана на 10м.р., ул. 'Христо Самсаров ' № 3, гр. Варна '
70/25.07.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПИ ХХIV-179, кв. 6, идентификатор 10135.2563.179, по плана на ж.к. 'Бриз-юг ', гр. Варна '
71/28.07.2014г. 'НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-7, кв. 65, идентификатор 10135.1507.933, по плана на 8м.р., ул. 'Сан Стефано ' № 33, гр. Варна '
72/29.07.2014г. 'БАСЕЙН КЪМ ХОТЕЛ 'ЦАРЕВЕЦ ' с обем 450куб.м., УПИ III-270, 271, кв. 48, идентификатор 10135.513.271, по плана на к.к. 'Златни пясъци ', гр. варна '
73/04.08.2014г. ОТТЕГЛЕНО 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХLІ-599, кв. 37, идентификатор 10135.2571.1258, к.к. 'Чайка ', I-ви етап: - цялостно изграждане на сградата и довършителни работи на първи и втори етаж и II-ри етап: - довършителни работи на трети и четвърти терасовиден етаж '
74/07.08.2014г. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ ХVII-423-'за административно-търговски център', /с идентификатор 10135.2575.810/, кв. 10, по плана на кв. Виница, гр. Варна
75/11.08.2014г. 'ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА И ПОДПОРНА СТЕНА, поемаща свлачищен натиск, ПИ 1997, идентификатор 10135.5549.1997, по плана на СО 'Прибой ', гр. Варна '
76/12.08.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХIХ-481, кв. 40, идентификатор 10135.3515.481, по плана на 16м.р., ул. 'Йордан Йовков ', гр. Варна '
77/13.08.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IХ-3, кв. 3а, идентификатор 10135.2560.39, по плана на 18м.р., ул. 'Генерал Паренсов ' № 6, гр. Варна '
78/14.08.2014г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в 'ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ', находящ се в УПИ II-247-'за училище', /с идентификатор 10135.2553.247/, кв. 33, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
79/14.08.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА /продължаване на строежа, изградена конструкция на подземен, първи и втори етаж, разрешен с РС № 65 от 26.09.1996г. на Главен архитект на район 'Одесос'/, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА, находящ се в УПИ VI-31, кв. 180Б, по плана на 11м.р., ул. 'Хан Кардам' № 22, гр. Варна
80/26.08.2014г. 'Промяна на предназначението, ремонт и покрин на съществуваща сграда /поликлиника/ във филиал на VIII Средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици 'Ал. С. Пушкин ', УПИ VI-13, кв. 462, идентификатор 10135.1505.23, по плана на 1м.р., ул. 'Професор Державин ' № 19, първи етап: - промяна предназначението и ремонт на съществуващата сграда и монтаж на аварийно стълбище, втори етап: - нов покрив на съществуващата сграда '
81/27.08.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-958, кв. 318, /с идентификатор 10135.1501.958/, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Начо Начев' № 12/, гр. Варна
82/27.08.2014г. 'НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХV-7, кв. 577, идентификатор 10135.1026.235, 14м.р., ул. 'Пенчо Славейков ', гр. Варна '
83/29.08.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-773, кв. 56, /с идентификатор 10135.3515.512/, по плана на 16-ти м.р., /ул. 'Иван Нивявин' № 15/, гр. Варна
84/29.08.2014г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ II-1339, кв. 16, идентификатор 10135.3511.1339, по плана на ж. К. 'Възраждане ' I-ви м.р., гр. Варна '
85/03.09.2014г. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ОБЕКТ, находящ се в УПИ III-513.71- 'за ресторант', /идентификатор 10135.513.71/, кв. 17, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
86/04.09.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IV-4, кв. 676, идентификатор 10135.2557.50, по плана на 2м.р., ул. 'Генерал Столетов ' № 81, гр. Варна '
87/10.09.2014г. 'Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта-Варна /зала 'Конгресна ', включващи: нови трибуни /С, D, E, F, B1/, ТV-платформи, както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящ се в УПИ I- 'за дворец на културата и спорта ', кв. 43, идентификатор 10135.2560.425, по плана на 18м.р., бул. 'Княз Борис I ' № 115, гр. Варна '
88/12.09.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, находящ се в УПИ IV-55, /идентификатор 10135.5503.55/, кв. 47, по плана на 28-ми м.р., район 'Аспарухово', гр. Варна
89/23.09.2014г. 'Изграждане на рампи и стълбищна подемна платформа в Средно общообразователно училище 'Любен Каравелов ', УПИ I, кв. 17, идентификатор 10135.5502.166, по плана на 27м.р., ул. 'Народни будители ' № 17а, кв. 'Аспарухово ', гр. Варна '
90/25.09.2014г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХLI-599, кв. 37, идентификатор 10135.2571.1258, по плана на к.к. 'Чайка ', Първи етап - цялостно изграждане на сградата и довършителни работи на първи и втори етаж и втори етап - довършителни работи на трети и четвърти терасовиден етаж '
91/25.09.2014г. Преустройство и промяна на предназначението на Средношколско общежитие блок 'А' за общински детски комплекс и основен ремонт и преустройство на блок 'Б', находящ се в УПИ I-309-'за център за работа с деца и общежитие', кв. 996, /с идентификатор 10135.2556.309/, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
92/26.09.2014г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, УПИ III-478, кв. 389, идентификатор 10135.1503.478, по плана на 10м.р., ул. 'Парижка комуна ' № 27 '
93/30.09.2014г. СКЛАД, находящ се в УПИ IХ-50-'за складова база', /идентификатор 10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
94/16.10.2014г. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА с търговски център, общежитие, ателиета, офиси и подземен гараж, УПИ III-1310"за общ.обслужване", кв. 2, идентификатор 10135.2555.25, по плана на 23м.р., гр. Варна
95/17.10.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-976, кв. 62, по плана на СО "Под село", гр. Варна
96/21.10.2014г. УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, УПИ XI-83, кв. 57, идентификатор 10135.1507.833, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" № 28, гр. Варна
97/23.10.2014г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-157, идентификатор 10135.1508.157, кв. 713, по плана на 3-ти м.р., ул. "Братя Миладинови" № 11, гр. Варна
98/24.10.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-7, кв. 536, идентификатор 10135.1030.274, по плана на 14-ти м.р., ул. "Константин Величков" № 19, гр. Варна
99/03.11.2014г. ПОДПОРНА СТЕНА, УПИ II-78,92,93,463, идентификатор 10135.513.78, кв. 16, к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
100/10.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IХ-4, кв. 543, идентификатор 10135.1030.234, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пловдив" № 22, гр. Варна
101/13.11.2014г. ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПИ КЪМ УЧИЛИЩЕН ДВОР И УЧЕБНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-„за техникум по химия”, /с идентификатор 10135.2563.320/, кв. 30, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
102/13.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-164, кв. 637, идентификатор 10135.2558.164, по плана на 6м.р., ул. "Братя Бъкстон" № 14, 16, гр. Варна
103/14.11.2014г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, АПТЕКА И ПОКРИТ ПАРКИНГ: І-ВИ етап – паркинги, магазин и аптека; ІІ-РИ етап – жилищни етажи на секция „Б”; ІІІ-ТИ етап – жилищни етажи на секция „А”,находящ се в УПИ VII – 531 – „за общ. и жил. стр.”, /идентификатор 10135.2554.531/, кв. 11, по плана на 25-ТИ м.р. /ул. „Подвис” № 25/, гр. Варна
104/14.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-6, кв. 161, по плана на 11-ти м.р., /ул. „Тодор Влайков” №3/, гр. Варна
105/18.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-205, 10135.2554.287, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Щъркелов” №1/, гр. Варна
106/21.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IX-4,идентификатор 10135.1508.147, кв. 713, по плана на 3м.р., ул. "Петко Каравелов" № 10, гр. Варна
107/24.11.2014г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-1856, кв. 40, идевтификатор 10135.5549.1856, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
108/24.11.2014г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ 3763, кв. 17, идентификатор 10135.5545.3763, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна
109/24.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-249, кв. 1086, идентификатор 10135.3513.302, по плана на 26м.р., ул. "Чинар" № 15, гр. Варна
110/26.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIII-188, кв. 104, идентификатор 10135.5505.188, по плана на 28м.р., ул. "Мара Гидик" № 44, гр. Варна
111/26.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XVI-18, кв. 619, идентификатор 1035.2556.137, по плана на 5м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна
112/27.11.2014г. НАДСТРОЙКА ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ 5867(стар 3351), кв. 163 (стар 164), идентификатор 10135.2520.5867, по плана на СО "Траката", гр. Варна
113/28.11.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-1414, кв. 37, идентификатор 10135.2553.774, по плана на 25м.р., ул. "Синчец" № 20, гр. Варна
114/02.12.2014г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-4725, кв. 41, идентификатор 10135.5404.4725, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна
115/02.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-16, идентификатор 10135.1026.223, кв. 569, по плана на 14-ти м.р., ул. "Петко Ю. Тодоров" № 47, гр. Варна
116/04.12.2014г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-4724, кв. 41, идентификатор 10135.5404.4724, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
117/04.12.2014г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-4729, кв. 41, идентификатор 10135.5404.4729, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
118/05.12.2014г. ОТКРИТ ВЪНШЕН БАСЕЙН, в „КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ЧАСТЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР”, находящ се в УПИ II-2604, кв. 1, местност „Карантината”, кв. Аспарухово, гр. Варна
119/09.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 2, УПИ XIX-1772-"за жилищно строителство", кв. 13, идентификатор 10135.3513.1772, по плана на 26м.р., ул. "Акад. Андрей Сахаров" № 11, гр. Варна
120/09.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-230, идентификатор 10135.2522.230, кв. 24, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
121/11.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ, УПИ I-44-"за жилищна сграда", кв. 5, идентификатор 10135.2570.44, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
122/12.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки и офис, УПИ IV-782, кв. 37а, идентификатор 10135.2553.782, по плана на 25м.р., ул. "Роза" № 33, гр. Варна
123/15.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-2128, /идентификатор 10135.5549.2128/, кв. 5, по плана на СО „Прибой”, землище „Галата”, гр. Варна
124/16.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-926–„за жилищно строителство”, кв. 314а, /с идентификатор 10135.1501.926/, по плана на 9-ти м.р., /ул. „Антон Неделчев” № 1-А/, гр. Варна
125/17.12.2014г. ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, УПИ VI-33, идентификатор 10135.4038.33, кв. 1, местност "Капелова градина", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
126/18.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-1392, кв. 29, идентификатор 10135.1507.438, по плана на 8м.р., ул. "27-ми юли" № 4, гр. Варна
127/19.12.2014г. КУРОРТНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ, УПИ IV-260-"за общ.обслужване и жилища", кв. 6, идентификатор 10135.2569.260, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
128/22.12.2014г. СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО С ФУРАЖЕН ЦЕХ И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находящ се в УПИ 117-за производствени и складови дейности и улица, землище с. Тополи, Община Варна
129/22.12.2014г. ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, имот № 036009, землище с. Звездица, ЕКАТТЕ 30497, Община Варна
130/22.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-10, /идентификатор 10135.2560.123/, кв. 35, по плана на 18-ти м.р., /ул. „Васил Кънчев” №9/, гр. Варна
131/22.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА, УПИ XXIV-17-"за ветеринална клиника и обитаване", кв. 30, идентификатор 10135.5510.17, по плана на кв. "Галата", ул. "Панорамна" № 24, гр. Варна
132/22.12.2014г. РАЗШИРЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СБАЛАГ В МБАЛ "МАЙЧИН ДОМ", УПИ IV-3-"за мамологична болница", кв. 5, идентификатор 10135.2559.3, по плана на 17м.р., ул. "Мир" № 1, гр. Варна
133/22.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-527, /идентификатор 10135.5504.527/, кв. 56, по плана на 28-ми м.р., /ул. „Места” № 22-А/, гр. Варна
134/22.12.2014г. АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, УПИ II-21, кв. 46, идентификатор 10135.2571.21, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
135/23.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-354, /идентификатор 10135.2560.354/, кв. 28, по плана на 18-ти м.р., /ул. „Лейтенант Минков“ № 5/, гр. Варна
136/23.12.2014г. ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ – III-ти етап, находящ се в УПИ V-5,13, кв. 162, по плана на 11-ти м.р., /ул. „Хан Тервел“ № 3/, гр. Варна
137/23.12.2014г. ФЕРМА ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОЛЕНОВОДНИ РИБИ С КАПАЦИТЕТ 200т/год., Външно кабелно ел. захранване КЛ 20кV и изграждане на БКТП 20/0,4кV-630кVа, находящ се в УПИ I-64 – „предприятие за промишлено производство на риба”, /идентификатор 10135.5501.64/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
№ на РС Наименование на строежа 2

Разрешения за строеж 2014 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.