Разрешения за строеж 2013 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС Наименование на строежа
№1/10.01.2013 г. Жилищна сграда и плътна ограда по страничните регулационни линии, находяща се в УПИ ХVІ-14,15, кв. 165, по плана на 11-ти м.р., /ул. 'Константин Доганов' №34 а/, гр. Варна
№2/21.01.2013 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-121, кв. 104, /с идентификатор 10135.1506.322/, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Д-р Людвик Заменхоф' №10, гр. Варна
№3/24.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-3038, кв. 8, /10135.2559.36/, 17-ти м.р., ул. 'Мир' №4, гр. Варна
№4/29.01.2013 г. Сграда за смесено предназначение, находяща се в УПИ ІІ-29 'за смесено предназначение', /10135.1504.46/, кв. 435, по плана на 4-ти м.р., бул. 'Сливница' №87, гр. Варна
№5/29.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-122,125, кв. 10, /с идентификатор 10135.5507.2710/, по плана на м. 'Вилите', кв. Аспарухово, гр. Варна
№6/31.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-734, кв. 37а, /10135.2553.734/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза' №37-А, гр. Варна1
№7/31.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-15, кв. 30, /10135.5510.15/, кв. 30, по плана на кв. Галата, гр. Варна
№8/31.01.2013 г. Контролно-пропускателен пункт – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІІ-139 'за хотелски комплекс и ТП', /10135.2569.19/, кв. 11, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№9/04.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-284, кв. 45, /10135.2563.284/, по плана на 21-ви м.р., бул. 'Княз Борис І' №141, гр. Варна
№10/04.02.2013 г. Контролно-пропускателен пункт – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІІ-140 'за жилищна сграда', /10135.2569.20/, кв. 11, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№11/06.02.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ 29 'за хотел и вилно строителство', /10135.2565.12/, по плана на м- 'Манастирски рид', Ботаническа градина, гр. Варна
№12/07.02.2013 г. Промяна предназначение на съществуващ фитнес-сауна /10135.513.326.3.27/ в студио, в жилищен комплекс 'Сънрайс' – блок 'А', находящ се в УПИ ХХV-326 'за жилищно строителство', кв. 62, с идентификатор 10135.513.326, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№13/07.02.2013 г. Нов физкултурен салон и обособяването му в многофункционална спортна зала за нуждите на СОУ 'Елин Пелин', находящ се в УПИ ІV-105'за училище', кв. 202, /с идентификатор 10135.51.105/, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Тодор Влайков' №18, гр. Варна
№14/12.02.2013 г. Два броя силози за насипни товари за нехранителни цели – І-ви етап и преустройство на съществуващ склад за метали – ІІ-ри етап, находящ се в УПИ ХІ-105, /10135.5501.105/, кв. 1, по плана на ЮПЗ, район 'Аспарухово', Община Варна
№15/13.02.2013 г. Преустройство, реконструкция и промяна предназначение на хотелски комплекс 'Мистрал' в 'Апартаментен хотел', находящ се в УПИ ІІ-117 'за курортно строителство', кв. 15, /10135.2569.116, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№16/13.02.2013 г. Хотелски комплекс 'АЛБА', находящ се в УПИ І-143 'за хотел и ТП', кв. 9, /10135.2569.62/, по плана на КК 'Св. СВ. Константин и Елена', гр. Варна
№17/14.02.2013 г. Котелно с площадкова и вътрешна газоразпределителна инсталация, находящо се в УПИ ІV-1614, кв. 12, /10135.4510.491/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№18/15.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-239, кв. 109, по плана на 28-ми м.р., /10135.5505.239/, ул. 'Мара Гидик' №11, гр. Варна
№19/15.02.2013 г. Жилищни сгради – сграда №1, сграда №2 и сграда №3, находящи се в УПИ VІІІ-137, кв. 9, /10135.3506.137/, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна
№20/18.02.2013 г. Складова сграда А5 в Логистичен парк Варна, находяща се в УПИ ХVІІ-13 'за производствено –складови дейности', кв. 50, /10135.3514.130/, по плана на ЗПЗ – юг, гр. Варна
№21/19.02.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда с магазин – І-ви етап, находяща се в УПИ ХІ-135, кв. 54, по плана на 28-ми м.р., /10135.5503.135/, ул. 'Розова долина' №24, гр. Варна
№22/19.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-8, кв. 578, /10135.1026.166/, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна
№23/21.02.2013 г. Жилищни сгради – блок 1 и блок 2, находящ се в УПИ VІІІ-226, кв. 13, по плана на ЖК 'Възраждане' І м.р., /10135.3511.611/, гр. Варна
№24/26.02.2013 г. Надстройка, преустройство и смяна предназначение на склад с идентификатор 10135.73.513.9 – блок А за склад и офиси, находящ се в УПИ V-229, кв. 3, /10135.73.513/, по плана на ПЗ 'Планова', гр. Варна
№25/27.02.2013 г. Жилищна сграда с магазини, находяща се в УПИ І-1263, кв. 20, /10135.1507.306/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Петър Енчев' №17/ул. 'Воден' №26, гр. Варна
№26/27.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1607, кв. 50, /10135.1507.662/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Хан Крум' №29, гр. Варна
№27/27.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се ПИ 3974, кв. 46, /10135.5545.3974/, по плана на м. 'Зеленика' , кв. 'Аспарухово', гр. Варна
№28/27.02.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-2778, кв. 21, /10135.2564.434/, по плана на вилна зона 'Варна, гр. Варна
№29/28.02.2013 г. Път, отводняване и ограда към подстанция 'златни пясъци' 110/20 кV, находяща се в УПИ І-195, кв. 41, /10135.2464.103/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна
№30/28.02.2013 г. Обществено-обслужваща сграда с водопроводно и канализационно отклонения, находяща се в УПИ І-975, /10135.1501.975/, кв. 329, по плана на 9-ти м.р., бул. 'Владислав Варненчик' №81, гр. Варна
№31/06.03.2013 г. Търговски комплекс, представляващ сграда 1 – офис сграда със складове и обслужваща група и сграда 2 – офис сграда със складове,находящ се в УПИ ХІІ-489 'за търговски комплекс', кв. 4, /10135.4508.189, по ПРП на ПЗ за обществено обслужване /ОПЗ/, р-н 'Владислав Варненчик', гр. Варна
№32/07.03.2013 г. Пристройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ 1370, /идентификатор 10135.5549.1370/, кв. 52, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна
№33/08.03.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2515.589, кв. 44, по плана на СО 'Ален мак', гр. Варна
№34/08.03.2013 г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда – секция Б, І етап, находяща се в УПИ ХІІІ-1070,1071, /с идентификатор 10135.5504.4692/, кв. 56, по плана на 28 м.р., район 'Аспарухово', гр. Варна
№35/08.03.2013 г. Ремонт, реконструкция и пристройка на Хотелски комплекс 'Обзор-Изгрев', находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447 'за хотелски комплекс', кв. 7, /с идентификатор 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
№36/15.03.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-340, кв. 6, /с идентификатор 10135.3506.340/, по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна
№37/19.03.2013 г. Пристройка към производствена сграда №1, находяща се в УПИ ІІІ-1283 /идентификатор 10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ Север, гр. Варна
№38/26.03.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-870, кв. 56, /10135.2553.613/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Карамфил' №11, гр. Варна
№39/27.03.2013 г. Пристройка на два етажа с подземен етаж /плувен басейн и физкултурен салон/ към ОДЗ №11 'Детски свят', находяща се в УПИ І-'за детска градина', кв. 21, /с идентификатор 10135.4504.484/, по плана на ЖК 'Владислав Варненчик' І м.р., гр. Варна
№40/29.03.2013 г. Склад с офисна част, находящ се в УПИ ХVІІ-1025, /с идентификатор 10135.3514.252/, кв. 46, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№41/02.04.2013 г. Покрив на жилищна сграда, находяща се в УП ИІV-371, кв. 25, /10135.5510.781/, по плана на кв. 'Галата', ул. 'Емона' №26, гр. Варна
№42/04.04.2013г. Склад за зърно, находящ се в УПИ І-195 'за производствена дейност' в Т-52, землище с. Тополи, община Варна
№43/05.04.2013 г. Басейн към хотел 'Росица' и изместване на кабел 20кV, находящ се в УПИ V-124 'за курортно строителство', кв. 11, /10135.2569.175/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№44/08.04.2013 г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-193,194 'за общ. обслужване, търговия и жил. строителство', кв. 23, /10135.2559.260/, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Д-р Железкова' №40, гр. Варна
№45/08.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-7, кв. 240, /с идентификатор 10135.52.385/, по плана на12-ти, ул. 'Хайдут Сидер' №8а, гр. Варна
№46/09.04.2013 г. Външен басейн към хотел 'Царевец' с обем до 100 куб. м, находящ се в УПИ ІІІ-271, 270, кв. 48, /10135.513.271/, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна
№47/18.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-7 /10135.1501.788/, кв. 312, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Доспат' №31, гр. Варна
№48/18.04.2013 г. Открит басейн с обем до 100 кум м, находящ се вУПИ Х-14, кв. 26, /10135.2568.14/ по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№49/18.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-26, кв. 22, /10135.1507.114/, по плана на 8 м.р., ул. '27-ми юли' №62, гр. Варна
№50/18.04.2013 г. Открита площадка за игра, находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447'за хотелски комплекс', кв. 7, /с идентификатори 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
№51/23.04.2013 г. Цех за окончателен монтаж на едрогабаритно нестандартно оборудване към предприятие за производство на нестандартно оборудване, находящ се в УПИ ХLV-17 'за произв.-складова дейност', /10135.3514.134/, по плана на ЗПЗ, Г.гр. Варна
№52/23.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-9 /10135.1501.613/, кв. 311, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Черни връх' №32, гр. Варна
№53/26.04.2013 г. Хладилни камери – Камера 1 и Камера 2, находящи се в УПИ ХХVІІІ-1728, /10135.4510.785/, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№54/29.04.2013 г. Сграда за ваканционно обитаване, находяща се в ПИ 383, кв. 20, /с идентификатор 10135.2571.383/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна
№55/30.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1712,1713, /10135.2526.2336/, кв. 59, по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна
№56/30.04.2013 г. Промяна предназначение на Складова база – І-ви етап в Цех за сладкарски изделия и производство на сладолед, /10135.3514.172.2/, находящ се в УПИ ХІХ-1259, /10135.3541.172/, кв. 49, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
№ 57/09.05.2013 г. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /СНЕК-БАР/, находящ се в УПИ І-4'за общ. обслужване', кв. 601, /с идентификатор 10135.2556.327/, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
№58/10.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-183 /10135.5507.183/, кв. 8, по плана на местност 'Вилите', гр. Варна
№59/16.05.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХV-550, /10135.2723.550/, кв. 97, по план на СО 'Ваялар', гр. Варна
№60/17.05.2013 г. Сграда със смесено предназначение, в УПИ ІV-10 'за смесено предназначение', кв. 167, по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Кардам' №5, гр. Варна
№61/18.05.2013 г. Чилър за климатизация, находящ се в УПИ ІІ135 'за смесени функции', кв. 25, /10135.2569.125/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№62/21.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-384, /10135.2553.723/, кв. 1081, по плана на 26 м.р., ул. 'Бяла мура' №3, гр. Варна
№63/23.05.2013 г. Сграда за сезонен отдих, находящ се в УПИ ХХІV-945А, /10135.2564.1439/, кв. 59, по плана на Вилна зона, гр. Варна
№64/23.05.2013 г. Сграда за сезонен отдих, находящ се в УПИ ХХІІІ-945А, /10135.2564.1440/, кв. 59, по плана на Вилна зона, гр. Варна
№65/27.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-608, кв. 4, /10135.3516.153/, по плана на 26 м.р., ул. 'Атанас Христов' №12, гр. Варна
№66/27.05.2013 г. Кабелно трасе за система за видеонаблюдение от 'Заслон-Информационен център' в ПИ 10135.2116.82 на територията на Природен парк 'Златни пясъци' в обхвата на ДГС - Варна
№67/28.05.2013 г. Жилищни сгради, находящи се в УПИ V-1637 /10135.2526.2012/, кв. 4, по плана на м-ст 'Св. Никола', гр. Варна
№68/28.05.2013 г. Жилищна сграда 'Генерала', находяща се в УПИ V-5, /10135.2557.164/, кв. 702, по плана на 2 м.р., ул. 'ген. Паренсов' №21, гр. Варна
№69/30.05.2013 г. Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки, находящ се в УПИ ХІІІ-1401, /идентификатор 10135.3514.276/, кв. 50, по плана на ЗПЗ – юг, гр. Варна
№70/03.06.2013 г. Жилищна сграда с магазини и гаражи, находяща се в УПИ ІХ-6, кв. 590, /10135.1026.268/, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Пенчо Славейков' №12/, гр. Варна
№71/03.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-262, кв. 1087, /идентификатор 10135.3513.1850/, по план на 26-ти м.р., /ул. 'Чинар' №21/, гр. Варна
№72/03.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-1039, /10135.2555.2600/, кв. 4в, по план на 23-ти м.р., /ул. 'Острава' №13/, гр. Варна
№73/04.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1 /10135.1501.957/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Начо Начев' №14/, гр. Варна
№74/07.06.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-2542, кв. 2, /10135.5507.2685/, по плана на м-ст 'Вилите', р-н 'Аспарухово', гр. Варна
№75/10.06.2013 г. Складова база – втори етап, находяща се в УПИ ХV-1240 'за производствено складова дейност', кв. 11, /10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ , гр. Варна
№76/18.06.2013 г. Основен ремонт на спортна зала – юнашки салон, находяща се в УПИ ІІ, кв. 136, /с идентификатор 10135.1506.36/, по плана на 7-ми м.р., бул. 'Христо Ботев', гр. Варна
№77/25.06.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-3811, кв. 63, /с идентификатор 10135.2515.3811/, по плана на СО 'Ален мак' гр. Варна
№78/28.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-446, кв. 295а, /с идентификатор 10135.1501.446/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Г. Мамарчев' №7а, гр. Варна
№79/02.07.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-12, /с идентификатор 10135.1503.292/, кв. 388, по плана на 10-ти м.р., /площад 'Лаврентий' №35/, гр. Варна
№80/04.07.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХLV-170, /10135.2563.436/, кв. 42, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№81/09.07.2013 г. 'АРЕОН ФРЕШ' – нова производствена база за производство на ароматизатори, находяща се в УПИ ІІІ-1283, /10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ – север, гр. Варна
№82/18.07.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап и НАВЕС – втори етап, находящи се в УПИ Х–7, кв.723, /с идентификатор 10135.1508.178/, по плана на 3-ти м.р., ул.'Петко Каравелов' №36, гр.Варна
№83/24.07.2013 г. СКЛАД ЗА МЕТАЛИ И ОФИС, находящ се в УПИ ІІІ-568, кв.40, /с идентификатор 10135. 4510.922/, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл.Варненчик', гр.Варна
№84/25.07.2013 г. Реконструкция, адаптация, надстройка с един етаж на съществуваща триетажна сграда и пристройка на четири етажа, в УПИ ХVІІ-4, кв. 18, /с идентификатор 10135.1507.378/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Иван Вазов' №8, гр. Варна
№85/26.07.2013 г. ЖС 'БАКЪРДЖИЕВ', находящи се в ПИ № 839 /идентификатор № 10135.2723.839/, кв. 177 по плана на СО ' Ваялар', гр. Варна, Община Варна
№86/29.07.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находяща се в УПИ V–269, кв.46, /с идентификатор 10135.2563.1676/, по плана на 21м.р., м.'Свети Никола' №117, гр.Варна
№87/31.07.2013 г. ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА И БАСЕЙН с обем до 100 куб.м., находящи се в УПИ ХХІІІ-1057, кв.57, /с идентификатор 10135.2564.1297/, по плана на 'Вилна зона', гр.Варна
№88/08.08.2013 г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ПАРК-ХОТЕЛ 'ГОЛДЪН БИЙЧ', находящ се в УПИ І-66,90,423,424,425,426,427,461,78,92 'за хотелски комплекс', кв. 16, /с идентификатор 10135.513.505/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
№89/09.08.2013 г. Преустройство на съществуваща газова инсталация за работа от газ пропан бутан на природен газ, газификация на млечна кухня, ПИ 10135.2575.201 ул. Овеч 2, кв. Виница, гр. Варна
№90/13.08.2013 г. ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ 'БИЗНЕС СГРАДА С ЛЕГЛОВА БАЗА НА ШЕСТ ЕТАЖА И РЕСТОРАНТ В ПОЛУПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ' в 'БИЗНЕС СГРАДА СЪС СТУДИЯ, ЛЕГЛОВА БАЗА И РЕСТОРАНТ', находящ се в УПИ XXVI-159, /идентификатор 10135.2568.104/, кв.70, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№91/13.08.2013 г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – І-ви етап, находящ се в УПИ VIII-20001, кв. 45, по плана на I-ви м.р., /идентификатор 10135.4504.639/, кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
№92/13.08.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ – ФАСТФУУД, ОФИС, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ ХХI-1002, /идентификатор 10135.1501.1002/, кв. 330, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна
№93/14.08.2013 г. Жилищна сграда в УПИ XVI-66, 10135.2554.499, кв.32, 24 м.р., гр. Варна
№94/23.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се в УПИ X - 332 /идентификатор № 10135.3513.332/, кв. 1087 по плана на 26 – ти м.р., ул. 'Чинар' № 37, гр. Варна, Община Варна.
№95/23.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-133, /идентификатор 10135.2554.133/, кв. 30, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
№96/26.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-11, /идентификатор 10135.1502.79/, кв. 482, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Странджа' № 53/, гр. Варна
№97/27.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се в УПИ XV - 300 /идентификатор № 10135.2575.1896/, кв. 20В по плана на кв. 'Виница', ул. 'Обзор' № 25, гр. Варна, Община Варна
№98/03.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-446, /идентификатор 10135.5502.372/, кв. 25, по плана на 27-ми м.р., /ул. 'Кишинев' № 7/, гр. Варна
№99/03.09.2013 г. РЕМОНТ И УКРЕПВАНЕ на стрехата на училищната сграда на ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', находяща се в УПИ ІІ'за училище и трафопост', кв.709, /с идентификатор 10135.1508.37/, по плана на 3м.р., ул.'Братя Миладинови' №19, гр.Варна
№100/04.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находяща се в УПИ XIII-543 /идентификатор № 10135.3515.546/, кв. 41 по плана на 16-ти м.р., ул. 'Драгаш' № 18, гр. Варна, Община Варна.
№101/05.09.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XII-381 /идентификатор № 10135.5510.279/, кв. 25 по плана на кв. 'Галата', ул. 'Хоризонт' № 13, гр. Варна, Община Варна.
№102/09.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ХV-87,88,91–'за жилищно строителство', кв. 14а, по плана на 24-ти м.р, гр. Варна
№103/11.09.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.3523.341.1, находящ се в УПИ ХII-341, /идентификатор 10135.3523.341/, кв. 18, по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна
№104/13.09.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-309, кв.35, /с идентификатор 10135.2575.1760/, по плана на кв.Виница, ул.'Черно море' №11, гр.Варна
№105/23.09.2013 г. Промяна предназначение на кравеферма с кланица, кравеферма с родилно и кравеферма, в складови помещения, находящи се в УПИ ІІІ-79, кв.2, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна
№106/23.09.2013 г. Промяна предназначение на сгради за шилета в складови помещения и нов склад, находящи се в УПИ VІ-79, кв.2, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна
№107/23.09.2013 г. Промяна предназначение на сортировъчен пункт, кантар и летен обор за шилета, в складови помещения и офис сграда, находящи се в УПИ ХХ-79, кв.1, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна
№108/02.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІ–922, кв.56, /с идентификатор 10135.2553.628/, по плана на 25-ти м.р., ул.'Карамфил' №10, гр.Варна
№109/07.10.2013 г. КУРОРТНА СГРАДА с ваканционни апартаменти, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2515.406, по КК на гр.Варна, СО 'Ален мак'
№110/11.10.2013 г. Автосервиз, гараж и склад, в УПИ XIII-26,72, кв.1 по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище на с.Тополи, общ. Варна
№111/14.10.2013 г. РЕМОНТ И ПОДСИЛВАНЕ НА НОСЕЩИ СТЕНИ В ПЪРВИ ЕТАЖ И В ОСНОВИТЕ НА УЧЕБНА СГРАДА IV В ЗОНА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ НА СОУ 'ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ', находящ се в УПИ -'за училище', /с идентификатор 10135.5502.166/, по плана на 27-ми м.р., Община Варна
№112/16.10.2013 г. ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН НА БЛОК № 2, ЕТАЖ 6, АП. 22 ПО ЗАПАДНАТА ФАСАДА НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА, находяща се в УПИ IX- 798 в кв. 37 /с идентификатор 10135.2558.86.5.22/, по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', ул. 1, № 28, бл. 2, ет. 6, ап. 22, гр. Варна.
№113/17.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в УПИ ХIV-7, кв. 163, по плана на 11 м.р./ул. 'Хан Пресиян' № 12/,гр. Варна
№114/18.10.2013 г. КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ДВЕ ПРИСТРОЙКИ КЪМ СГРАДАТА НА ОДЗ № 24 'ИГЛИКА', находящ се в УПИ I-'за детско заведение', /с идентификатор 10135.2575.453/, кв. 32а, по плана на кв. Виница, /ул. 'Албатрос' № 5/, гр. Варна
№115/22.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VII-229, /с идентификатор 10135.2553.229/, кв. 38, по плана на 25 м.р., ул. 'Синчец' ,гр. Варна
№116/24.10.2013 г. ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИII-офиси, /с идентификатор 10135.2556.236/, кв. 603а, по плана на 5 м.р., ул. 'Дойран' № 2,гр. Варна
№117/30.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-9, кв. 178, 10135.2566.202, по плана на 11м.р., ул. 'Густав Вайганд' № 10, гр. Варна
№118/30.10.2013 г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ШОУРУМ, находящ се в УПИ ХVII-450, кв. 30 10135.4510.908, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна
№119/05.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-8, кв. 576, по плана на 14 м.р./с идентификатор 10135.1026.297/, ул. 'Пенчо Славейков' № 9, гр. Варна
№120/05.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 1, находящ се в УПИ ХIХ-1772 – 'за жилищно строителство', кв. 13, по плана на 26-ти м.р./с идентификатор 10135.3513.1772/, ул. 'Академик Андрей Сахаров' № 11,гр. Варна
№121/11.11.2013 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА, находящ се в УПИ VIII-16-'за болнично заведение', кв. 3, по плана на 'Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ', с идентификатор 10135.2555.16/, гр. Варна
№122/12.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН ЗА ДЕНТАЛНИ КОНСУМАТИВИ В 'СПЕШЕН ДЕНТАЛНО МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж', /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител' № 84 ,гр. Варна
№123/14.11.2013 г. ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, находящ се в УПИ ХI-2050, кв. 203, по плана на кв. Изгрев, /с идентификатор 10135.2551.2050/, гр. Варна
№124/14.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АТЕЛИЕ № 1, ГАРАЖ № 4 И ГАРАЖ № 5 В 'МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ', находящ се в УПИ VIII-26, кв. 295г, по плана на 9м.р., с идентификатор 10135.1501.629/, ул. 'Стара планина' № 62, гр. Варна
№125/19.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ В 'ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛТРИ ЗА ЦИГАРИ', находящ се в УПИ ХV-55, кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир' – землище с. Тополи, Община Варна
№126/19.11.2013 г. КУРОРТНА СГРАДА и басейн, находящ се в УПИ II-1222, кв. 30, по плана на в.з. Варна, ул. '14-та', /с идентификатор 10135.2564.612/, гр. Варна
№127/21.11.2013 г. Газификация на храм 'Свети Николай' (сигнатура Вн-01-А37), находящ се в имот с идентификатор 10135.1507.401, по плана на 8-ми м.р., бул. +Княз Борис I' № 35, гр. Варна
№128/21.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, находящ се в УПИ ХIV-631, кв. 2, идентификатор 10135.2554.318, по плана на 24 м.р., ул. 'Никола Козлев' № 8, гр. Варна
№129/22.11.2013 г. Промяна предназначение на кравеферма-сухостойно в складови помещения, находящ се в УПИ IХ-79, кв. 2, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, Община Варна
№130/22.11.2013 г. Промяна предназначение на фуражна кухня в складови помещения, находящ се в УПИ ХХII-79, кв. 1, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, Община Варна
№131/25.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ VII-117,124-'за жилищна сграда', /с идентификатор 10135.2569.157/, кв. 20, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№132/25.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШНИ БАСЕЙНИ, находящ се в УПИ VIII-123-'за жилищна сграда и трафопост', /с идентификатор 10135.2569.224/, кв. 20, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№133/26.11.2013 г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-1510а, кв. 1, с идентификатор 10135.2566.202, по плана на СО 'Долна трака', гр. Варна
№134/27.11.2013 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ЧАСТ ОТ СЕМЕЕН ХОТЕЛ, находящ се в УПИ VIII-5-'за смесено предназначение', с идентификатор 10135.1508.5, кв. 708, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Опълченска' № 9, гр. Варна – I-ви етап
№135/27.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-18,19, кв. 625, с идентификатор 10135.2556.375, по плана на 5-ти м.р., ул. 'Тодор Димов' № 21, гр. Варна
№136/29.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-1119, кв. 16, по РП на ж.к. 'Бриз', /с идентификатор 10135.2526.127/, гр. Варна
№137/02.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, находящ се в УПИ III-692,827, кв. 16, по плана на ж.к. 'Владислав Варненчик' II м.р., /с идентификатор 10135.4505.446/, гр. Варна
№138/05.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1143, с идентификатор 10135.1507.68, кв. 10, по плана на 8-ми м.р., ул. Юджин Скайлер' № 5, гр. Варна
№139/17.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-727,1248, с идентификатор 10135.2553.1888, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Тинтява' № 6А, гр. Варна
№140/18.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПАРКИНГ НА ДВЕ НИВА, находящ се в УПИ ХV-684, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р. /с идентификатор 10135.2553.684/, ул. 'Бяла мура' № 8, гр. Варна
№141/18.12.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIII-477,478, кв. 28а, с идентификатор 10135.5510.217, по плана на кв. Галата, ул. 'Тепляков' № 3, гр. Варна
№142/19.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, кв. 578, по плана на 14-ти м.р., /с идентификатор 10135.1026.162/, ул. 'Петко Ю. Тодоров' № 40, гр. Варна
№143/20.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIII-1735, кв. 57, с идентификатор 10135.3515.1735, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Ивац войвода' № 15, гр. Варна
№144/20.12.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-156, с идентификатор 10135.1506.156, кв. 116, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Пирот' № 4, гр. Варна
№145/29.10.2013 г. СКЛАД ЗА ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХI-'скл.и търговска дейност, офиси', с идентификатор 10135.3511.1331, по плана на ПЗ 'Планова', гр. Варна
№ на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2013 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.