Обява за ИП за изграждане на три къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка в ПИ с идентификатори 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител ИВЕЛИН ЦВЕТКОВ


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява горепосоченото инвестиционно предложение (ИП).

Общата площ на ПИ, в които ще се реализира ИП , е 2 339 m2,урбанизирана територия, НТП „нива“.  Във всеки от ПИ 10135.4018.20,  10135.4018.22 и 10135.4018.23 ще се изгради по една жилищна сграда. В ПИ 10135.4018.21 ще се изгради автомивка, а в ПИ10135.4018.22 – автосервиз. Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

 

 Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 14.05.2020 г. и/или РИОСВ-Варна.

 

 За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова