Обява за издадена заповед за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около сондаж Р-110х, местност „Орехчето“, с. Звездица, общ Варна

Възражения и/или мнения се приемат в община Варна до 17.04.2020 г. и/или в Басейнова дирекция „Черноморски район“/МОСВ.

За повече информация тел.: 052/ 820 159 – Ст. Димитрова

 

 

Изтегли документи
Download this file (zap_soz.pdf)Заповед №РД - 215/06.03.2020 г.[ ]288 Kb