Съобщение на дирекция "АГУП", че е изготвена виза за проучване и проектиране по ПУП-ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", Община Варна

.

Изтегли документи
Download this file (11112019144327.pdf)До г-н Николай Недялков[ ]585 Kb