Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на "Търговски и сервизен център за леки автомобили "ИНФИНИТИ""

На основание чл. 6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски и сервизен център за леки автомобили „ИНФИНИТИ“, в ПИ № 10135.4038.33 (УПИ VІ-33, кв.1), местност „Капелова градина“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, Община Варна, Област Варна, с Възложител “ВИТОША АУТО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. София.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч. и от 14ч. до 16.30ч, четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

Възражения, мнения и препоръки се приемат в указания срок в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на Община Варна.

За повече информация тел: 052/ 820 330; 820 159 – инж. Диана Кирчева и Звезделина Вълчанова