Съобщение на Дирекция ИИБ във връзка със стартираните строителни работи по уличната мрежа в гр. Варна

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна уведомява жителите и гостите на гр. Варна за текущи ремонтни работи по уличната мрежа и срокове за приключването им:

1. Основен ремонт на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Княз Борис І" до ул. "Отец Паисий" - срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 4 месеца.

2. Основен ремонт на ул. "Андрей Сахаров" -  срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 2 месеца.

3. Реконструкция на бул. "Трети март" в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Ян Хунияди", включително ВиК  -  срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 4 месеца.

4. Проектиране и изграждане на открит уличен паркинг на бул. "Приморски", в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Черноризец Храбър" и рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. "Приморски" и ул. "8-ми ноември", по плана на 8-ми м.р., гр. Варна - срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 30.04.2014 

5. Ремонт на тротоари - бул. "Мария Луиза" - южен тротоар в участъка от ул. "Шопен" до бул. "Сливница" -   срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 2 месеца.

При настъпили промени и затворени за движение на МПС участъци от уличната мрежа на гр. Варна, Дирекция ИИБ уведомява жителите чрез съобщения в електронните медии и на официалния сайт на Община Варна.