Обяви и съобщения

Обява на Дирекция ИИБ за обособяване на площадка за строителни отпадъци
Обява на Дирекция ИИБ за обособяване на площадка за отпадъци
Обява на Дирекция ИИБ на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на дирекция ИИБ за издадена заповед към разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Бул. "Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Девня" - трасе
Обява по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ
Съобщение на Дирекция ИИБ относно издадено разрешение за строеж No68/ГИ/19.08.2014 г.