Обяви и съобщения

Обява на Дирекция ИИБ за ново електрозахранване
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на складове
Обява на Дирекция ИИБ за ползване на минерална вода
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на Дирекция ИИБ за разполагане на мобилно съоръжение
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на жилищна сграда
Обява на Дирекция ИИБ за разширение на дейности с отпадъци
Обява на Дирекция ИИБ за електрозахранване от мрежа ниско напрежение
Обява на дирекция ИИБ за издадена заповед към разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС