Обяви и съобщения

Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на търговски комплекс
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на тръбен кладенец
Обява на Дирекция ИИБ за преустройство на хотелски комплекс
Обява за издадено Разрешение за строеж №114/ГИ/01.12.2016 г.
Заповед № РД-02-15-100/21.09.16г., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище в м. "Карантината"”
Обява по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ
Съобщение на Дирекция ИИБ относно издадено разрешение за строеж No68/ГИ/19.08.2014 г.
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на "Търговски и сервизен център за леки автомобили "ИНФИНИТИ""
Обява за издадено Разрешение за строеж
Съобщение на Дирекция ИИБ във връзка със стартираните строителни работи по уличната мрежа в гр. Варна